فرمول ها

پودر صابون

پودر صابون فرمول شماره یک خشک ۲۸ قسمت اسید بوریک ۱ قسمت کربنات سدیم ۶۸ قسمت کلرید آمونیم (نشادر) ۱ قسمت فرمول شماره دو خشک ۶ قسمت کربنات پتاسیم ۱ قسمت سود سوزآور ۲ قسمت سولفات سدیم ۱ قسمت پودرها را کاملاً مخلوط کنید.

از بین بردن لکه های رنگ روغن

از بین بردن لکه های رنگ روغن فرمول شماره یک لکه را با روغن تربانتین به نرمی مالش بدهید و در مورد پارچه های ابریشمی و ظریف، خمیری از کربنات منیزیم و بنزین و اتر تهیه نموده و روی لکه بگذارید. فرمول شماره دو یک قسمت استون را با ۴ …

صابون کرچک

صابون کرچک سود سوزآور ۷۵ گرم آب ۱۰۰ گرم  این دو را در داخل ظرف نسبتاً بزرگی بریزید و تا حد جوش حرارت بدهید و بگذارید سرد شود و سپس آن را به داخل ظرف محتوی ۱۰۰ گرم روغن کرچک خالی کنید و مرتب بهم بزنید و حرارت دهید تا …

صابون بادام(فرمول فارماکوپه ایتالیا)

روغن بادام ۱۰۰ گرم الکل ۳۰ گرم محلول ۳۰ درصد سود سوزآور ۵۰ گرم روغن بادام، الکل و محلول سود سوزآور را مخلوط کنید و بگذارید تا ۱۲ ساعت به حال خود باقی بماند و در این مدت دو تا سه بار مایع را بهم بزنید، سپس محلول را در …

لوسیون شامپوها

  این شامپوها ممکن است شفاف، کدر یا به شکل مایعات کرمی تهیه گردند. یک لوسیون شامپو اصولا دارای دو قسمت عمده می باشد: الف- دترجنت فعال کمه مو را شست و شو می دهد. ب- ماده کدر کنندکه ظاهری مروارید گونه به شامپو می دهد و به عنوان یک …

پودر صابون آمونیاکال

پودر صابون آمونیاکال پودر صابون ۲۰۰ گرم کربنات سدیم کلسینه ۲۰۰ گرم آب ۲۵۰ سانتیمتر مکعب این مواد را به هم حرارت دهید تا ذوب و کاملاً مخلوط شوند و آنگاه پس از سرد شدن تبدیل به پودر کنید، سپس ۲۰ گرم روغن تربانتین و ۳ گرم آمونیاک به آن …

صابون مایع

فرمول شماره یک روغن بزرگ ۳۰۰ گرم این روغن را در داخل یک بطری بزرگ و محکم بریزید و محلول زیر را به آهستگی به آن اضافه کنید. پتاس سوزآور ۶۱ گرم الکل ۱۰۰ گرم آب مقطر ۱۵۰ گرم بگذارید ۲۴ ساعت بماند و در این مدت چند بار بهم …

پودر شامپو

پودر شامپو فرمول شماره یک کربنات سدیم خشک ۶ گرم پودر صابون خشک ۶ گرم اسانس نارنج به قدر کافی صابون مایع ۷۵ گرم این مقدار برای نیم لیتر آب کافی است. فرمول شماره دو پودر برکس ۵۰ گرم پودر کامفر ۲ گرم پودر کربنات سدیم ۵۰ گرم اسانس معطر …