دسته: <span>شامپوها</span>

لوسیون شامپوها

  این شامپوها ممکن است شفاف، کدر یا به شکل مایعات کرمی تهیه گردند. یک لوسیون شامپو اصولا دارای دو قسمت عمده می باشد: الف- دترجنت فعال کمه مو را شست و شو می دهد. ب- ماده کدر کنندکه ظاهری مروارید گونه به شامپو می دهد و به عنوان یک …

پودر شامپو

پودر شامپو فرمول شماره یک کربنات سدیم خشک ۶ گرم پودر صابون خشک ۶ گرم اسانس نارنج به قدر کافی صابون مایع ۷۵ گرم این مقدار برای نیم لیتر آب کافی است. فرمول شماره دو پودر برکس ۵۰ گرم پودر کامفر ۲ گرم پودر کربنات سدیم ۵۰ گرم اسانس معطر …

شامپوهای بدون صابون

  شامپوهای بدون صابون تری اتانول آمین لوریل سولفات ماده اصلی این قبیل شامپوها به شمار می رود. این ماده در محلولهایی با غظت ۴۸ درصد و به رنگ کهربا عرضه می شود و در صورت ضرورت می توا آن را با آنیلین به رنگهای دیگر درآورد و عطرهای قال …

شامپو برای موهای چرب

  صابون مایع ۶۳۰ سانتیمتر مکعب  گلیسیرین ۳۰ سانتیمتر مکعب الکل ۹۵ درصد ۱۲۰ سانتیمتر مکعب  گلاب ۲۵۰ سانیتمتر مکعب الکل بریزید و محلول را به همراه گلیسیرین به محلول صابون اضافه نمایید، سپس با بقیه آب حجم محلول را به یک لیتر برسانید.

شامپوهای صابون دار

فرمول شماره یک صابون مایع ۴۰ گرم کربنات پتاسیم ۸ گرم الکل ۹۵ درصد ۸۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر یک لیتر صابون مایع را در الکل و قسمتی از آب حل کنید، سپس کربنات پتاسیم و بقیه آب را همراه با مقداری اسانس معطر اضافه نمایید فرمول شماره دو   …

شامپوی ضد شوره سر

شامپوی ضد شوره سر در شامپوهای ضد شوره سر متیل سالیسیلات یا مانتول اضافه می کنند. در این متیل شامپوها ۵ درصد گلیسیرین نیز باید اضافه نمود که از خشکی موی سر پس از مصرف شامپو جلوگیری شود. صابون مایع ۷۵ گرم آب مقطر ۵۰۰ سانتیمتر مکعب محلول قوی آمونیاک …

شامپوهای مایع

  این شامپوها پایدار بوده و به راحتی آنها را میتوان رنگین و معطر نمود. مواد متشکه عبارتند از لوریل سولفات یا لوریل اتر سولفات به علاوه موادی جهت ایجاد کف و غلظت مناسب مانند الکیل آمیدها (منواتانول آمید نارگیل) یا ایزو پروپانول آمیدلوریک به شامپوها اضافه می شوند. برای …

کرم شامپوها

کرم شامپوها انواع شامپو از نوع سفت تا نرم را در بر می گیرد. این شامپوها را میتوان از مخلوطی از سدیم لوریل سولفات و صابون که شامپو را غلیظ تر می کند تهیه نمود. فرمول شماره یک خمیر سدیم لوریل سولفات ۲۵ گرم لانولین ۲۵/۰ گرم ستیل الکل ۵/۰ …

شامپوی ژله ای

شامپوهای ژله ای این شامپوها محتوی لوریل سولفات غلیظ شده توسط یک الکالن سولفات یا آمپیکول می باشند. فرمول شماره یک خمیر سدیم لوریل سولفات ۴۷ گرم اسید الئیک ۲۰ گرم تری اتانول آمین ۵/۱۰ گرم آب مقطر ۲۲میلی لیتر امپیلان GMS بسیار کم آب، اسید الئیک و سدیم لوریل …

شامپو برای موهای خشک

  روغن اکالیپتوس ۲ سانتیمتر مکعب گلیسیرین ۳۰ سانتیمتر مکعب صابون مایع ۵۰ سانتیمتر مکعب روغن کاج ۲ ” ” الکل طبی ۹۵ درصد ۶۰ ” ” آب ۸۵۰ ” ” الکل بریزید و محلول را به همراه گلیسیرین به محلول صابون اضافه نمایید، سپس با بقیه آب حجم محلول …