دسته: <span>فلزکاری</span>

لحیم سرد

لحیم سرد برای پر کردن حفره ها و ترک خوردگی فلزات به کار می رود . این لحیمها معمولاً شامل حداکثر ۸۰ درصد فلز می باشند . نوع معمولی آن عبارت است از : گرد آلومینیم ۸۰ درصد رزین اپوکسی ۲۰ درصد این لحیمها احتیاج به حرارت یا حلال ندارند …