دسته: <span>مركب ها</span>

مرکب استاندارد در ایالات متحده آمریکا

فرمول شماره یک اسید تانیک ۷/۲۳ گرم  اسیدگالیک ۷/۷ گرم سولفات آهن ۳۰ گرم م حلول فنل یک سانتیمتر مکعب پودر صمغ عربی ۱۰ گرم  بلودو متیل ۵ گرم گلیسیرین ۳۰ سانتیمتر مکعب اسید اسیدکلریدریک ۱۲ سانتیمتر مکعب آب تا حجم مجموع به یک لیتر برسد. پودر صمغ را در …

مرکب سفید

مرکب سفید این مرکب را می توان بیشتر رنگ سفید نامید تا مرکب، به هر حال فرمول تهیه‌ آن به این شرح است: فرمول شماره یک اکسید دو زنگ ۸ گرم  لعاب صمغ ۲ گرم ب ۲۵ سانتیمتر مکعب فرمول شماره دو براکس ۱ قسمت  لاک ۵ قسمت آب ۳۰ …

مرکب برای تهیه کاغذ کاربن

برای تهیه کاغذ کاربن ابتدا آن را با مخلوطی از موم و روغن آغشته می کنند و با مواد رنگی شامل دوده نفت و انواع لاکهای آبی و مشکی پوشش می دهند. برای تحصیل رنگ آبی معمولاً از آبی پروس (هگزا سیانوفرات(II)) استفاده می شود.  

مرکب لیتوگرافی

مرکب لیتوگرافی موم زرد ۳۰۰ گرم  لاک ۲۴۰ گرم ماستیک ۱۵۰ گرم  پیه ۱۲۰ گرم صابون ۱۲۰ گرم  تربانتین صمغی ۱۵ گرم این مواد را با هم در حرارت ملایم ذوب و به تدریج ۷۵ گرم دوده چراغ به آن اضافه کنید و مرتباً بهم بزنید و در قالبهای مناسب …

مرکب سبز

مرکب سبز اسید پیکریک ۸ گرم  آب جوش ۱۸۰ سانتیمتر مکعب اسید را در آب جوش حل و به محلول زیر اضافه کنید. نیل قرمز(ایندیگوکارمین) ۳۰ گرم آب ۷۵۰ سانتیمتر مکعب محلول صمغ عربی ۶۰ سانتیمتر مکعب

مرکب چاپ

  مرکب چاپ به طور کلی با دوده نفت آمیخته در یک واسطه روغنی، با یک رزین، حلال، چسب و خشک کننده ساخته می شود، ولی تغییر و اصلاحات بیشماری از مرکبهای چاپ بر حسب شرایط مختلف و انوع سطوح وجود دارد. واسطه های روغن یا ماده شیمیائی بیشمارند و …

مرکب برای نوشتن روی برنج و آهن

مرکب برای نوشتن روی برنج و آهن فرمول شماره یک سولفات مس(کات کبود) ۴ گرم اسید استیک رقیق(سرکه) ۱ گرم دوده چراغ ۱ گرم لعاب صمغ درخت ۴ گرم آب ۳۰ گرم فرمول شماره دو صمغ عربی ۱۰ گرم  روغن تربانتین ۱۲ گرم دوده چراغ ۲ گرم صمغ را ذوب …