دسته: <span>واکس و ورنی</span>

ورنی برای آلات موسیقی (ولین، گیتار، پیانو)

ورنی برای آلات موسیقی (ولین، گیتار، پیانو) فرمول شماره یک صمغ درخت ۴۵ گرم لاک ۲۵ گرم ماستیک ۲۵ گرم الکل ۶۰۰ سانتیمتر مکعب این مواد را ذوب و مخلوط نموده و تکان بدهید تا کاملاً حل شود، سپس قدری حرارت داده و ۲۵ گرم تربانتین ونیز(سقز) اضافه کنید و …

واکس کفش

برای تهیه واکس کفش ابتدا باید حلال مناسب انتخاب شود. سابقاً از حلال نیتروبنزن برای این منظور استفاده می شد اما به علت تأثیر نامطلوبی که بر روی چرم به جا می گذارد استعمال آن بعدها متروک گردید. امروزه از روغن تربانتین به عنوان حلال استفاده می شود، اما در …

لاک همه کاره

لاک سفید ۶ قسمت صمغ درخت ۶ قسمت ماستیک ۶ قسمت پودر شیشه ۱۲ قسمت الکل صنعتی ۱۲۰ قسمت ابن مواد را برای مدت دو هفته خیس کنید، سپس مقدار کمی اسید بوریک اضافه نموده از صافی بگذرانید. اسید بوریک در فرمول دخالتی نداشته فقط درخشندگی بیشتری به آن می …

لاک محافظ شفافیت نقره

لاک محافظ شفافیت نقره ساده ترین راه برای تهیه لاک محافظ شفافیت نقره این است که مقداری سلولوئید (از جنس فیلم عکاسی بیرنگ) را در آمیل استات به مدت چند روز قرار دهید و به شدت تکان بدهید تا حل شود، سپس این محلول را بر روی نقره بمالید تا …

لاک محافظ شفافیت برنج

لاک محافظ شفافیت برنج فرمول شماره یک لاک ۹۰ گرم زردچوبه ۳۰ گرم زعفران ۲ گرم الکل صنعتی ۴۸۰ گرم زردچوبه و زعفران را در الکل حل نموده وصاف کنید، سپس لاک را اضافه نموده مجدداً از ضافی بگذرانید فرمول شماره دو چند قطعه سلولوئی بیرنگ(از جنس فیلمهای عکاسی) را …