از بین بردن لکه های رنگ روغن

از بین بردن لکه های رنگ روغن

  • از بین بردن لکه های رنگ روغن

فرمول شماره یک

لکه را با روغن تربانتین به نرمی مالش بدهید و در مورد پارچه های ابریشمی و ظریف، خمیری از کربنات منیزیم و بنزین و اتر تهیه نموده و روی لکه بگذارید.

فرمول شماره دو

یک قسمت استون را با ۴ قسمت بنزین سفید مخلوط نموده و با پارچه روی لکه رنگ بمالید.

فرمول شماره سه

محلول زیر برای پاک کردن انواع لکه ها از هر نوع مفید و مؤثر است

اتر ۲۵۰ سانتیمتر مکعب محلول قوی آمونیاک ۲۵۰ سانتیمتر مکعب روغن تربانتین ۲۵۰ سانتیمتر مکعب الکل ۲۵۰ سانتیمتر مکعب فرمول شماره چهار محلول قوی آمونیاک ۲۸۰۰ سانتیمتر مکعب صابون ۲۸ گرم آب ۷۵۰۰ سانتیمتر مکعب صابون را در آب حل نموده و آمونیاک را به آب اضافه کنید و در صورت لزوم مقداری اسانس معطر به آن بیفزائید، این محلول را به عنوان آمونیاک پاک کننده فوق العاده مفیدی است. لباسهای چرک را بهتر است از شب پیش در آب خیس نموده به آب مزبور یک یا دو قاشق سوپ خوری ازمحلول فوق اضافه کنید در این صورت شستن لباس بسیار ساده و از بین رفتن چرک و چربی به سهولت کامل انجام می گیرد. فرمول شماره پنج محلول قوی آمونیاک ۷۸ سانتیمتر مکعب صابون مایع ۲۵ گرم کربنات سدیم ۸ گرم براکس ۸ گرم اتر متیله ۷۸ سانتیمتر مکعب الکل ۷۸ سانتیمتر مکعب فرمول شماره شش صابون ۴ قسمت براکس ۵/۰ قسمت روغن تربانتین ۱۰ قسمت محلول قوی آمونیاک ۱۰ قسمت آب ۵۵ قسمت فرمول شماره هفت روغن کرچک ۵ قسمت بنزین سفید ۵۰۰ قسمت استون ۳۰۰ قسمت الکل ۱۰۰۰ قسمت

👇برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *