شامپوهای مایع

شامپوهای مایع

 

این شامپوها پایدار بوده و به راحتی آنها را میتوان رنگین و معطر نمود. مواد متشکه عبارتند از لوریل سولفات یا لوریل اتر سولفات به علاوه موادی جهت ایجاد کف و غلظت مناسب مانند الکیل آمیدها (منواتانول آمید نارگیل) یا ایزو پروپانول آمیدلوریک به شامپوها اضافه می شوند. برای کنترل غلظت شامپوهای مایع، املاح معدنی یا املاح بازهای آلی به آنها اضافه می گردد. این مواد را مقادیر کم کلرید آمونیوم یا منواتانول آمین هیدروکلراید تشکیل می دهد. همچنین می توان تخم مرغ، لانولین و لیمو به شامپوها اضافه نمود.

الف: تری اتانول آمین لوریل سولفات ۴۵ گرم ب: امپیلان (CME) (منواتانول آمید نارگیل) ۲ گرم ج: آب مقطر ۵۳ میلی لیتر د: عطر ۳-۱ قطره هـ: ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم   مواد « الف» و «ب» را تا حرارت حدود ۶۵ درجه سانتیگراد حرارت دهید. مواد «ج» و «د» را تاحدود ۶۵ درجه حرارت دهید. آنها را مخلوط کنید. هنگام سرد شدن عطر و ماده محافظ را به آن اضافه نمایید.     شامپوی مایع بدون صابون   الف: تری اتانول آمین لوریل سولفات ۵۰ گرم ب : آب مقطر ۵۰ میلی لیتر ج : عطر ۳-۱ قطره   د : رنگ ( رنگ محلول در اب)بسیارکم هـ . مادهء محافظ (نیپاژین M) بسیار کم مواد «الف»، «ب» و «ج» را بدون بهم زدن زیاد ب هم در یک ظرف مدرج مخلوط نمائید، سپس مواد دیگر را اضافه کرده بهم بزنید.         «شامپوی مایع شفاف (محتوی ماده تثبیت کننده کف» آمپیکول (HO)TL 50 گرم ماده محافظ (نیپاژین M) بسیار کم آب مقطر ۵۰ میلی لیتر   آمپیکو را در آب مقطر حل کنید، سپس ماده محافظ و عطر را اضافه نمائید.

👇برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *