صابون مایع

صابون مایع

فرمول شماره یک

روغن بزرگ ۳۰۰ گرم این روغن را در داخل یک بطری بزرگ و محکم بریزید و محلول زیر را به آهستگی به آن اضافه کنید. پتاس سوزآور ۶۱ گرم الکل ۱۰۰ گرم آب مقطر ۱۵۰ گرم بگذارید ۲۴ ساعت بماند و در این مدت چند بار بهم بزنید تا عمل صابونی شدن محلول انجام شود. سپس مواد زیر را اضافه کنید. الکل ۲۰۰ گرم آب مقطر ۲۰۰ گرم اسانس معطر به مقدار کافی فرمول شماره دو
«صابون مایع مخصوص سرویس دستشوئی» کاستیک سدا(سود سوزآور) ۴۰ گرم روغن بزرگ ۵۰۰ سانتیمتر مکعب کاستیک پتاس(پتاس سوزآور) ۴۰ گرم الکل ۲۵۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر ۲۵۰۰ سانتیمتر مکعب در یک شیشه دردار دهان گشاد سود و پتاس سوزآور را در ۲۵۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر حل کنید، الکل را اضافه نماغئید و روغن بزرگ را به تدریج در سه یا چهار نوبت به فاصله های کم در آن بریزید و هر بار محتوی بطری را کاملاً‌بهم بزنید تا عمل صابون شدن انجام شود و در پایان بقیه آب مقطر را اضافه کنید. فرمول شماره سه روغن بزرگ ۳۰۰ سانتیمتر مکعب الکل ۲۰۰ سانتیمتر مکعب سود سوزآور ۴۵ گرم آب مقطر ۳۵۰ سانتیمتر مکعب سود سوزآور را در ۵۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر حل کنید، سپس تمامی روغن را به اضافه ۵۰ سانتیمتر مکعب الکل در آن اضافه نمائید و به شدت بهم بزنید تا عمل صابون شدن انجام شود و بگذارید تا ۱۵ دقیقه به حال خودباقی بماند، آنگاه بقیه اکل را روی آن بریزید و کاملاً بهم بزنید و بعداً بقیه آب مقطر را بر محلول بیفزائید. فرمول شماره چهار « صابون مایع گلیسیرین» صابون زیتون ۵۰ گرم این صابون را با حرارت غیر مستقیم ذوب کنید و مواد زیر را به آن اضافه نمائید گلیسیرین ۴۰ گرم الکل ۹۰ درصد ۹ گرم این مخلوط را با پارچه کتانی مرطوب صاف کنید و یک گرم اسانس معطر بر آن بیفزائید. فرمول شماره پنج سود سوزآور(ئیدرواکسید سدیم) ۱۶ گرم روغن بزرگ ۱۷۵ سانتیمتر مکعب  الکل ۹۵ درصد ۱۰۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر تا برسد به ۱۰۰ سانتیمتر مکعب پتاس سوزآور (ئیدرواکسید پتاسیم) ۱۶ گرم روغن نارگیل ۴۰ گرم

👇برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *