محلول آب نقره کاری روی فلز

محلول آب نقره کاری روی فلز

فرمول شماره یک

  • نیترات نقره ۱۵ گرم
  • کلرید سدیم ۱۵ گرم
  • سیانور پتاسیم ۳۰ گرم
  • گچ به قدر کافی

نیترات نقره را در نیم لیتر آب حل کنید و نمک طعام را نیز که در نیم لیتر آب حل نموده اید روی آن بریزید و محلول حاصل را با پارچه کتانی صاف کنید تا رسوب آن که عبارت از کلرید نقره است گرفته شود. این رسوب را در هاون چینی که محتوی پودر سیانور پتاسیم است بریزید و در صورت ضرورت مقداری آب نیز بر آن اضافه کنید تا زودتر حل شوند و این محلول را با گچ به صورت خمیر قابل گسترش بر روی فلز درآورید.

باید توجه داشت سطح فلزی که باید آب نقره داده شود باید کاملاً تمیز و عادی از هر نوع چربی و آلودگی باشد، در عمل باید مقداری از این خمیر را در سطح فلز مالش دهید.

فرمول شماره دو

  • کلرید نقره ۱۰ گرم
  • نمک طعام ۳۰ گرم
  • کرم تارتار ۶۵ گرم
  • آب مقطر به قدر کافی

مواد فوق را به صورت خمیر درآورید و برای آب نقره کاری روی فلز بمالید و بگذارید تا مدتی بماند.

جستجوهای مرتبط با این صفحه
  • ساخت محلول آبکاری
👇برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *